Vodné zdroje: CSRD vykazovanie v oblasti vody

Reading Time: 2 minutes

Prečo je voda ako téma dôležitá?

Aké oblasti sa vyžadujú pri reportovaní podľa CSRD:

  1. Informácie o tom, ako firma uskutočnila identifikáciu rizík, dopadu a príležitostí v oblasti vody; 
  2. informácie o politikách, nariadenia a smerniciach, ktoré firma má, alebo pripravuje; 
  3. čo firma konkrétne v oblasti vody robí a ako sa na tieto aktivity alokujú zdroje; 
  4. ciele, ktoré si firma nastavila;
  5. konkrétne kvantifikovateľné informácie o dopade na dané metriky. 

Kvantitatívne indikátory

Požiadavky na zverejňovanie:

E3-1 – Politiky týkajúce sa vodných zdrojov

E3-2 – Opatrenia a zdroje v súvislosti s vodnými zdrojmi

E3-3 – Cieľové hodnoty týkajúce sa vodných zdrojov

E3-4 – Spotreba vody

E3-5 – Očakávané finančné vplyvy v dôsledku významných rizík a príležitostí týkajúcich sa vodných zdrojov

Máte nejaké otázky?

Kontaktujte nás

Vyplňte nasledujúci formulár a náš tím Vám rád pomôže.

Kontaktujte nás

Vyplňte nasledujúci formulár a náš tím Vám rád pomôže.

Ďakujeme za vašu správu! Čoskoro sa Vám ozveme.