Softvér & nástroje ESG

Sme presvedčení, že dnešné výzvy potrebujú nástroje, ktoré pomáhajú automatizovať administratívne úlohy a poskytujú Vám slobodu a dostupnosť, aby ste mohli jednoducho zvýšiť udržateľnosť Vašej spoločnosti.

Naše softvérové riešenia Vás podporujú pri manažmente ESG

a v prípade potreby Vám poskytujú presné informácie.

Easy!sustain

Vaše rýchle riešenie pre zber údajov ESG, podávanie správ o udržateľnosti a monitorovanie výkonnosti:

Pozrite sa na náš nástroj pre udržateľnosť Easy!sustain, ktorý poskytuje automatizované, ale stále prispôsobené riešenia pre manažment údajov ESG.

ESG Analyser

ESG Analyser, ktorý vytvoril denkstatt Group, je komplexný nástroj na zhromažďovanie a vyhodnocovanie spoľahlivých údajov o udržateľnosti so zameraním sa na uhlíkovú stopu a klimatické riziká. Spolupracovali sme so spoločnosťou „riskine“ – špičkovým rakúskym fintechom v oblasti digitálnych poradenských riešení vo finančnom priemysle – a spoločne sme vyvinuli ESG Analyser, ktorý je založený nielen na dôležitých odvetvových štandardoch, ako sú GHG a PCAF, ale aj prepojený s najdôležitejšími databázami udržateľnosti.

Nástroj bol navrhnutý pre banky, poisťovne a iné organizácie, ktoré potrebujú zhromažďovať primárne údaje a analýzy o udržateľnosti pre portfólio organizácií, zákazníkov alebo dcérskych spoločností. Na základe inteligentného súboru otázok s veľmi obmedzeným úsilím poskytuje ESG Analyser bankám a poisťovniam primárne údaje o emisiách CO2e (Scope 1-3), relevantnosti taxonómie EÚ, fyzických klimatických rizikách, ako aj údaje o porovnávaní vašich zákazníkov z radov malých a stredných podnikov (MSP).

Výsledkom sú odporúčané opatrenia pre Vašich zákazníkov a rozsiahla analýza existujúcich rizík udržateľnosti a financovaných emisií Vášho portfólia MSP. ESG Analyser okrem toho poskytuje dôležité údaje pre potrebné regulačné vykazovanie (pomer zelených aktív, usmernenia EBA atď.).

Prehľad Vašich výhod:

  • Spoľahlivé údaje a analýzy s malým časovým a zdrojovým úsilím
  • Pre vašich zákazníkov: Prvý pohľad na veľkosť a príčiny ich emisií CO2 e, spojený s konkrétnymi radami pre opatrenia
  • Údaje pre riadenie portfólia a regulačný reporting

pre viac informácií:

FAQ

Často kladené otázky týkajúce sa softvéru ESG

Nástroje na analýzu údajov sú digitálne riešenia na správu údajov a uľahčenie procesov. Tieto softvérové aplikácie dokážu efektívne zhromažďovať a analyzovať údaje. Pokiaľ ide o udržateľnosť, nástroje ESG môžu zhromažďovať údaje o výkonnosti podniku v oblasti udržateľnosti, počítať uhlíkovú stopu a pomáhať pri príprave údajov pre CSR reporting.

Analytický nástroj ESG môže pomôcť pri optimalizácii Vašich procesov a zvyšovaní efektívnosti tým, že poskytuje prehľad a podrobný prehľad o Vašej výkonnosti v oblasti udržateľnosti. Efektívne poskytuje spoľahlivé informácie, ktoré potom môžu slúžiť ako základ pre strategické rozhodnutia, opatrenia a podávanie správ o udržateľnosti.

ESG reporting je zverejňovanie environmentálnych, sociálnych a riadiacich kritérií spoločnosti (ESG), ako aj jej opatrení v oblasti udržateľnosti. ESG reporting Vám pomôže nielen zlepšiť dôveryhodnosť a reputáciu medzi zákazníkmi a zúčastnenými stranami, ale stáva sa aj nevyhnutnosťou pre niektoré spoločnosti kvôli regulačným požiadavkám. Rastúca dynamika prostredníctvom pripravovaných rámcov, ako je CSRD, sprísňuje potrebu zosúladenia smerom k vykazovaniu výkonnosti spoločnosti v oblasti udržateľnosti.

Kontaktujte nás

Vyplňte nasledujúci formulár a náš tím Vám rád pomôže.

Ďakujeme za vašu správu! Čoskoro sa Vám ozveme.