Oblasti záujmu

Váš holistický poradca

Či už chcete čokoľvek zlepšiť alebo začať s udržateľnosťou vo svojom podnikaní – sme Váš holistický zdroj informácií!

Naše portfólio zahŕňa obrovské množstvo tém od klímy, cez reporting udržateľnosti a cirkulárnej ekonomiky, až po energetickú efektívnosť alebo riadenie biodiverzity.

Oblasti, v ktorých ponúkame podporu, sú zhruba nasledovné: