Naše odvetvia

Keďže sa špecializujeme na viaceré témy, sme radi, že môžeme slúžiť širokej škále klientov v mnohých priemyselných odvetviach. Spolupracujeme so spoločnosťami, mimovládnymi organizáciami, mestami, úradmi, malými a veľkými zákazníkmi, slávnymi a veľkými medzinárodnými hráčmi, ako aj so skrytými šampiónmi a miestnymi hrdinami. Bez ohľadu na to, s kým spolupracujeme, vždy sa snažíme dosiahnuť najvyššiu kvalitu, ako aj radostné pracovné prostredie a čo najkreatívnejšie riešenia pre našich klientov.

Priemyselná výroba

Výrobný priemysel je poháňaný transformáciou, inováciami, právnymi predpismi a tlakom na dekarbonizáciu hospodárstva. Väčšina výrobných spoločností je však stále v počiatočnej fáze prechodu na výrobky s nízkou uhlíkovou stopou. Preto musia vynaložiť viac úsilia a zdrojov na udržanie svojho podnikania a v niektorých prípadoch je potrebná zmena obchodných modelov. Okrem toho investori čoraz viac vyhľadávajú udržateľné investície a zároveň sú opatrní voči drahým technológiám, ktoré nevykazujú jasnú a silnú návratnosť.

Aby boli podniky ziskové a odolnejšie, musia začať plniť dlhodobé záväzky, ktoré zohľadňujú kľúčové aspekty, ako napríklad:

Potravinársky priemysel & nápoje

Potravinársky priemysel a nápojový priemysel je vysoko konkurenčné odvetvie, v ktorom musia výrobcovia neustále vyvíjať nové riešenia, výrobky alebo dokonca obchodné modely, ktoré musia súčasne spĺňať rôzne požiadavky. Medzi ovplyvňujúce faktory patrí rastúci tok informácií (napr. transparentnosť a vysledovateľnosť), vládne nariadenia alebo vlastné deklarácie (napr. smernica EÚ o jednorazových plastoch, iniciatíva Science-Based Target, ciele EÚ v oblasti Farm to Fork) a environmentálne otázky (napr. zmena klímy, otázky balenia alebo spotreby energie). Preto musíte zostať na vrchole, s ohľadom na:

Maloobchod

Očakávania a požiadavky spotrebiteľov sa menia. Pri rozhodovaní, kde nakupovať, sa čoraz viac zameriavajú na kritériá, ako sú:

Aby si maloobchodníci dokázali udržať konkurencieschopnosť, musia pracovať na svojej flexibilite a dôveryhodnosti, zavádzať nové technológie vo vlastných predajniach s cieľom zlepšiť energetickú účinnosť a zároveň prispôsobiť zážitok z nakupovania. Keďže supermarkety sú rozhraním so zákazníkmi, viditeľnosť úsilia o udržateľnosť v dodávateľskom reťazci, napr. pokiaľ ide o pracovné podmienky alebo uhlíkovú stopu, je kľúčová. Úloha maloobchodníkov medzi dodávateľmi a spotrebiteľmi predstavuje príležitosť na transformáciu prevádzkového prostredia.

Finančné služby a poistenie

Obchodné modely finančných inštitúcií sú vystavené výzvam v dôsledku megatrendov, ako sú:

Inovatívne a udržateľné produkty v nových oblastiach sú pre finančné inštitúcie hnacím motorom nato, aby sa odlíšili od konkurencie a prilákali nový kapitál. Pokiaľ ide o udržateľnosť, medzi tieto oblasti patrí napríklad energetická efektívnosť, udržateľné financovanie a klimatické riziká.

Riadením príležitostí a rizík ESG dokážu finančné inštitúcie zvýšiť transparentnosť aj svoju reputáciu medzi kľúčovými zákazníkmi a zúčastnenými stranami, a môžu tak vytvoriť dlhodobú hodnotu pre svoje podniky. Okrem toho systematické hodnotenie environmentálnych a sociálnych rizík môže posilniť portfólio úverových a investičných aktivít finančných inštitúcií.

Informácie a komunikácia

Telekomunikácie a mobilní operátori spájajú ľudí spôsobom, ktorý umožňuje predchádzať emisiám v iných oblastiach. Zároveň sú však zodpovední za významné emisie skleníkových plynov, ako aj za využívanie zdrojov prostredníctvom predávaných zariadení.

Toto odvetvie čelí výzve pracovať so silnými výrobcami mobilných zariadení (Apple, Samsung atď.) v závislosti od ich úsilia o udržateľnosť, a zároveň čeliť očakávaniam súkromných a firemných zákazníkov v oblasti udržateľnosti. Zavedený obchodný model darovania mobilných zariadení za predĺženie zmluvy so zákazníkom bráni zlepšeniu udržateľnosti, preto sú potrebné holistické zmeny podnikových stratégií a stratégií udržateľnosti. V súčasnom prostredí nestálych cien energie, predstavujú investície do obnoviteľných zdrojov energie potenciálne výhodné riešenie z hľadiska udržateľnosti a úspory nákladov, ale vyžadujú si starostlivé plánovanie v kontexte miestneho trhu.

Činnosti v oblasti nehnuteľností

Sektor nehnuteľností – či už ide o developerov, vlastníkov, investorov, stavebné spoločnosti alebo iných aktérov – čelí naliehavej výzve budovania nových udržateľných budov, ako aj dekarbonizácie fondu budov, keďže budovy predstavujú tretinu emisií skleníkových plynov. Tlak na vypracovanie vedecky podložených net-zero cieľov a opatrení na úrovni podnikov sa zvyšuje. Silný dôraz regulačných orgánov, nájomcov a investorov na net-zero budovy a údaje ESG nabáda spoločnosti, aby konali v oblastiach

Vďaka našim skúsenostiam s mnohými klientmi v rôznych odvetviach vieme,

ako zvládnuť komplexnosť požiadaviek a výziev a podľa toho Vás podporiť.

Kontaktujte nás

Vyplňte nasledujúci formulár a náš tím Vám rád pomôže.

Ďakujeme za vašu správu! Čoskoro sa Vám ozveme.