Knowledge hub

Chceme sa podeliť
o svoje znalosti

Sami svet nezmeníme.

Sme presvedčení, že riešenia sa môžu šíriť len prostredníctvom zdieľania know-how.

Pri riešení globálnych problémov je kľúčová globálna perspektíva,

ale implementácia riešení sa musí začať lokálne.

Preto je potrebných mnoho aktérov, lídrov a rozhodovacích orgánov, aby sa teória premenila na prax na rôznych úrovniach a miestach. Chceme to umožniť zdieľaním našich vedomostí a poskytovaním jednoduchého prístupu k informáciám.