Začiatok novej kapitoly

Zvýšenie vplyvu a posilnenie zelenej transformácie

Skupina denkstatt spája sily s poradenskou spoločnosťou EY. Ako popredné kompetenčné centrum v oblasti udržateľnosti spoločne zavádzame nové štandardy kvality poradenstva udržateľnosti v našich hlavných krajinách v strednej a východnej Európe a na celom svete. 

denkstatt sa premenil na EY denkstatt a je už súčasťou EY Sustainability Services. Ako člen globálnej siete EY pokrývame všetky oblasti poradenstva udržateľnosti vrátane trendových a prierezových tém a medzinárodných otázok. Tento krok predstavuje začiatok novej kapitoly vnapĺňaní našich cieľov, ktorým sa venujeme viac ako 30 rokov. 

EY denkstatt: Spoločná misia pre dosiahnutie väčšieho vplyvu

Z konkurentov partnermi: Spoločne vytvárame pridanú hodnotu na všetkých úrovniach. Sme zjednotení v našej vízii a strategickom smerovaní, sme si blízki  firemnou kultúrou, spoločne napĺňame naše poslanie: dosiahnuť významný vplyv a vytvárať udržateľné hodnoty. Udržateľný rozvoj si vyžaduje silné partnerstvá – v EY denkstatt sme týmto krokom prijali jasný formálny záväzok k jeho podpore. 

Predstavenie služieb EY v oblasti udržateľnosti

Naše spojené tímy teraz tvoria EY Sustainability Services ako popredné kompetenčné centrum pre udržateľnosť. Spoločnosť EY prostredníctvom EY denkstatt získava viac  ako 170 odborníkov. Na našich jednotlivých trhoch v Rakúsku, Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku sa tak EY denkstatt stáva najväčším aktérom v poradenstve udržateľnosti. Významne tak prispievame k zelenej transformáciu hospodárstva.  

Vysoká dynamika, komplexnosť a dopyt po inováciách si vyžadujú rozsiahle odborné znalosti z príbuzných špecializovaných oborov. Ako líder na trhu, vďaka úzkej spolupráci s ďalšími špecializovanými odvetviami EY, napr. stratégiou, technológiou alebo právnym poradenstvom, ponúkame služby našich multidisciplinárnych tímov. Naši klienti môžu odteraz využívať komplexné portfólio služieb s maximálnym pokrytím priemyselných oblastí, ktoré poskytujeme v rámci siete EY. 

Ako môžete využiť naše komplexné služby v oblasti udržateľnosti

Vysoko špecializované riešenia pre všetky témy udržateľnosti z jedného zdroja

Pokrývame všetky oblasti a disciplíny poradenstva udržateľnosti. Efektívne riadime projekty s jedným kontaktným miestom, v prípade potreby využívame znalosti z príbuzných špecializovaných oborov a zo siete EY.

Globálne pokrytie a medzinárodné odborné znalosti

Vďaka globálnemu tímu a prístupu k najnovším výsledkom výskumu môžeme na medzinárodné otázky, napríklad v prípade veľkých projektov alebo otázok dodávateľského reťazca, odpovedať rýchlejšie a podrobnejšie než kedykoľvek predtým.

Najlepšie talenty a siete pre inovácie a zelenú transformáciu

Ponúkame kapacity a interdisciplinárne odborné znalosti pre zaistenie najlepšej možnej podpory pri Vašej zelenej transformácií. Naše dlhoročné skúsenosti, orientácia na dopad spoločností a prepojenie s vedou sú základom našich inovatívnych prístupov.

Vždy o krok vpred - spolu s našimi klientmi

Aktuálne témy, akými sú AI, blockchain a data science, ako aj spoločenský a regulačný vývoj, si vyžadujú vysokú mieru schopnosti reagovať, prispôsobiť sa a mať odborné znalosti v mnohých oblastiach. V rámci portfólia služieb EY vyvíjame vhodné riešenia a nástroje pre úspešné obchodné modely.

Orientácia na dopady pre udržateľný rozvoj

Ako jedna z najväčších poradenských spoločností v oblasti udržateľnosti nesieme vysokú mieru spoločenskej zodpovednosti. V súlade s našou orientáciou na vplyv zapájame zainteresované strany komplexne, spájame naše siete, uľahčujeme prenos poznatkov a podporujeme tak sociálne zmeny. 

O EY

Služby

Audit

Daňové poradenstvo

Poradenstvo

Stratégie & Transakcie

Kontaktujte nás

Vyplňte nasledujúci formulár a náš tím Vám rád pomôže.

Ďakujeme za vašu správu! Čoskoro sa Vám ozveme.