ESG Academy

Reading Time: 2 minutes

Firemná udržateľnosť predstavuje koncept, ktorý spája ekonomickú prosperitu, zodpovedné zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi, rešpektujúci prístup k ľuďom a  spoločenskú zodpovednosť firiem. Pri správnom poňatí poskytuje viac než len nástroj pre komunikáciu, marketing či brand positioning spoločnosti.

ESG (Environmental, Social, Governance) možno chápať ako rámec pre správu a riadenie podnikov a investovanie. Spoločnosti, ktoré si popri finančných aspektoch osvoja aj zásady ESG, zvažujú, merajú a vykazujú environmentálne, sociálne a riadiace aspekty svojho podnikania.

Naša ESG Academy  predstavuje sériu 3 poldňových workshopov  (á 4 hod.), v ktorých získate nielen teoretické poznatky z oblasti firemnej udržateľnosti a ESG, ale najmä sa pomocou cvičení a zadaní bližšie oboznámite s praktickými výzvami v oblasti environmentálnych, sociálnych a riadiacich faktorov firiem.

Obsahy:

 • Koncept firemnej udržateľnosti & ESG
 • Medzinárodné rámce
 • Úvod do metód
 • Hot topics
 • Reporting udržateľnosti a ESG faktorov
 • Best practice
 • Zhrnutie a aplikácia v praxi
 • Súhrnná prezentácia vypracovaných výstupov zo strany účastníkov
 • Certifikácia & odovzdanie ocenení

Priebeh:

Počas stretnutí Vám poskytneme vhľad do konceptu a megatrendov firemnej udržateľnosti, podrobne Vám predstavíme tri piliere udržateľnosti ako aj aktuálny vývoj v oblasti ESG, vrátane relevantných medzinárodných rámcov (CSRD, TCFD, GRI, CDP atď.), na ktoré sa môžete vo svojej praxi orientovať. Poskytneme Vám tiež informácie o relevantných metodikách.

Na základe prieskumu u účastníkov sa ďalej budeme venovať trom aktuálnym témam udržateľ nosti akými sú napr. dekarbonizácia, klimatické riziká, adaptácia na klimatickú zmenu, obehová ekonomika, obaly, uhlíková, environmentálna či vodná stopa atď. Nebudú chýbať ani informácie o štandardizovanom reportingu udržateľnosti v zmysle Global Reporting Initiative resp. CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) – Smernice o vykazovaní informácií o udržateľnosti. V závere kurzu odprezentujeme príklady dobrej praxe z pre Vás relevantných odvetví a prediskutujeme možnosti aplikácie poznatkov v praxi. Počas trvania akadémie budú mať účastníci možnosť vypracovať praktické zadania k témam a z ich výstupov získať základ pre hlbšiu analýzu pre strategické smerovanie svojej firmy v oblasti ESG. Po ukončení akadémie bude účastníkom udelený certifikát o absolvovaní.

Zapojenie účastníkov:

Počas trvania akadémie Vám poskytneme podklady, pracovné materiály a zadania pre nasledovné oblasti:

 • Identifikácia relevantných medzinárodných rámcov
 • Status quo analýza Vašej firmy
 • Identifikácia významných tém pozdĺž hodnotového reťazca
 • Stakeholder mapping & screening
 • Odhad environmentálnych a spoločenských dopadov Vašej spoločnosti
 • Zjednodušená analýza významných tém
 • Zoznam požadovaných údajov pre ESG reporting
 • Inventarizácia potrebných údajov pre výpočet uhlíkovej stopy spoločnosti na úrovni Scope 1 & Scope 2
 • Návrh osnovy ESG reportu

Vypracované zadania z vašej strany budú predmetom individuálnej (online) konzultácie poskytovanej v rámci kurzu spoločnosťou denkstatt (á 1 – 1.5 hod.). 

Termíny:

 • 04.05.2022 – 09:00 – 13:00 hod.
 • 18.05.2022 – 09:00 – 13:00 hod.
 • 01.06.2023 – 09:00 – 13:00 hod.
 • 15.06.2023 – VOLITEĽNÉ: Prezentácia výstupov

Miesto:

Účastnícky poplatok:*

 • 2.100 € + DPH – Právnická osoba

*Účastnícky poplatok oprávňuje na účasť až 3 zamestnancov firmy.

Počet účastníckych firiem je obmedzený.

Cieľová skupina:

 • ESG manažment, Manažment udržateľnosti, CSR, PR, BOZP, ŽP, Komunikácia, Marketing a i. 

Registrácia:

 • Prosím, zaregistrujte sa do 24.04.2023.
 • Registrácia na akadémiu je možná e-mailom na   iva.tahy@denkstatt.sk.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Máte nejaké otázky?

Kontaktujte nás

Vyplňte nasledujúci formulár a náš tím Vám rád pomôže.

Kontaktujte nás

Vyplňte nasledujúci formulár a náš tím Vám rád pomôže.

Ďakujeme za vašu správu! Čoskoro sa Vám ozveme.