Dubai: COP28 Výsledky

Reading Time: 3 minutes

Od 30. novembra do 12. decembra sa v Dubaji konala COP28, ktorej sa zúčastnilo viac ľudí ako kedykoľvek predtým. Aj napriek tomu, že mnohí ľudia majú obavy z lobistov z ropného a plynárenského priemyslu medzi účastníkmi, obrovský počet zúčastnených poukazuje na fakt, že téma udržateľnosti začína byť čím ďalej dôležitejšia. Cieľom tohto článku je zosumarizovať najdôležitejšie fakty o výsledku COP28, nie posúdiť, či sú výsledky uspokojivé alebo nie.

Charta dekarbonizácie ropy a zemného plynu na urýchlenie opatrení v oblasti klímy („Oil and Gas Charter“)

Predsedníctvo COP28 úspešne presadilo Chartu dekarbonizácie ropy a zemného plynu, ktorej cieľom je urýchliť opatrenia proti zmene klímy v odvetví ťažby ropy a zemného plynu. V súčasnosti podpísalo Chartu 50 medzinárodných a národných ropných spoločností, ktoré predstavujú viac ako 40% celosvetovej produkcie ropy. Cieľom Charty je odstrániť rutinné spaľovanie a emisie metánu do roku 2030, ako aj dosiahnuť, aby spoločnosti vyrábajúce ropu dosiahli „net zero“ do roku 2050.

Viac ako 57 miliárd dolárov na financovanie boja proti zmene klímy

Spoločnosti, vlády, investori a filantropi sa rozhodli venovať 57 miliárd dolárov celému klimatickému programu na boj proti rastúcim teplotám a všetkým výsledným a súvisiacim problémom. To zahŕňa prírodu, energiu, potraviny, zdravie a financie. Pokiaľ ide napríklad o financovanie v oblasti klímy, UAE spustili fond vo výške 30 miliárd dolárov, zatiaľ čo Svetová banka plánuje zvýšiť svoje ročné financovanie projektov súvisiacich s klímou o 9 miliárd dolárov.

Viac ako 120 krajín podporilo UAE Deklaráciu o klíme a zdraví („Climate and Health Declaration“)

Vplyv zmeny klímy na naše ľudské zdravie je už teraz viditeľný. Predsedníctvo COP28 preto oznámilo UAE Deklaráciu o klíme a zdraví. Jej cieľom je podporiť a urýchliť rozvoj klimaticky odolných a udržateľných systémov zdravotníctva. Deklarácia, v ktorej sa uznáva, že vlády musia prispôsobiť a pripraviť svoje zdravotnícke systémy a chrániť svoje komunity, podpísalo 123 krajín. Celkovo bude 1 miliarda dolárov vyčlenená na riešenie problémov vyplývajúcich z klimatickej zdravotnej krízy.

Krajiny sa zaväzujú do roku 2030 ztrojnásobiť globálnu kapacitu obnoviteľnej energie

118 krajín sa zaviazalo, že v priebehu nasledujúcich siedmich rokov ztrojnásobí svetovú kapacitu obnoviteľnej energie. Cieľom je zvýšiť globálnu kapacitu výroby obnoviteľných zdrojov energie na 11 000 gigawattov. Okrem toho sa tieto krajiny dohodli, že v rovnakom časovom rámci aspoň zdvojnásobia priemernú globálnu mieru zlepšenia energetickej účinnosti z 2 % na viac ako 4 %. Hoci Čína a India nevyjadrili svoju celkovú podporu, obe krajiny vyjadrili podporu trojnásobku výrobnej kapacity obnoviteľnej energie.

Zníženie emisií súvisiacich s chladením

Rastúce teploty zvyšujú dopyt po chladení. Chladiace látky, ktoré sa vypúšťajú v nižších množstvách do atmosféry v porovnaní s CO2, majú výrazne vyšší potenciál globálneho otepľovania (GWP). V súčasnosti predstavujú emisie z chladiacich látok približne 7 % globálnych emisií skleníkových plynov. Očakáva sa však, že tento počet sa do roku 2050 ztrojnásobí, ak sa neprijmú žiadne protiopatrenia. Globálny záväzok v oblasti chladenia prvýkrát zaväzuje krajiny znížiť svoje emisie z chladiacich látok o 68 % (v porovnaní s úrovňou 2022) do roku 2050. USA a Kanada spolu s 61 ďalšími krajinami prijali záväzok.

Účastníci COP28 sa dohodli na fonde pre straty a škody („Loss and Damage Fund“)

Delegáti z rôznych krajín na začiatku COP28 zverejnili záväzok voči Fondu strát a škôd, o ktorom sa predtým diskutovalo a na ktorom sa dohodli na COP27. Keďže sa myšlienka zrodila približne pred tromi desaťročiami, cieľom fondu je zaplatiť a pokryť škody a straty v krajinách, ktoré sú najviac postihnuté klimatickými extrémami v dôsledku globálneho otepľovania.V súčasnosti sa krajiny zaviazali k príspevkom v celkovej výške 400 miliónov dolárov pre krajiny v núdzi.

FAO ohlásil vypracovanie plánu boja proti hladu

Odhaduje sa, že do roku 2030 bude trpieť chronickým hladom až 600 miliónov ľudí. FAO, ktorá je tiež súčasťou COP28, oznámila vypracovanie plánu s cieľom bojovať proti všetkým formám podvýživy a ukončiť hlad (cieľ 2 trvalo udržateľného rozvoja), pričom zostáva v rámci 1,5 ° C cieľa stanoveného v Parížskej dohode. Okrem zníženia emisií agropotravinárskeho metánu o 25 % do roku 2030, dosiahnutia uhlíkovej neutrality do roku 2035 a transformácie agropotravinárskych systémov do roku 2050 na pohltenie 1,5 gigatón emisií skleníkových plynov ročne sa určilo 120 opatrení a kľúčových míľnikov.

Zdroje:

https://www.cop28.com/en/news/2023/12/Oil-Gas-Decarbonization-Charter-launched-to–accelerate-climate-action

https://www.forbesmiddleeast.com/sustainability/climate-change/118-countries-pledge-to-triple-global-renewable-energy-capacity-to-at-least-11000-gw-by-2030

https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/us-joins-dozens-countries-backing-cop28-pledge-slash-cooling-emissions-2023-12-05/#:~:text=It%20commits%20countries%20to%20reduce,energy%20performance%20standards%20by%202030.

https://www.reuters.com/sustainability/cop/countries-asked-slash-cooling-emissions-by-68-by-2050-2023-10-19/

https://www.bbc.com/news/science-environment-67581277

https://www.fao.org/newsroom/detail/cop28-fao-launches-global-roadmap-process-to-eradicate-hunger/en

Máte nejaké otázky?

Kontaktujte nás

Vyplňte nasledujúci formulár a náš tím Vám rád pomôže.

Kontaktujte nás

Vyplňte nasledujúci formulár a náš tím Vám rád pomôže.

Ďakujeme za vašu správu! Čoskoro sa Vám ozveme.