Dávame udržateľnosti nové rozmery. Šírením tohto konceptu naprieč „triple bottom line“ (zahŕňajúc ľudí, planétu a zisk) sa pevne zameriavame na Váš obchodný úspech. Naše poradenské portfólio siaha od hodnotenia Vašich produktov a služieb (bez ohľadu na objem Vášho podnikania), po hodnotenie komplexných programov rozvoja mesta, z hľadiska ich udržateľnosti a miery integrácie systémov riadenia udržateľnosti vo Vašej činnosti.

Portfólio našich služieb obsahuje:

  • Stratégie v oblasti udržateľného rozvoja
  • Systém manažérstva udržateľného rozvoja (ISO 26 000, GRI reporting, IQNet SR 10)
  • Vytvorenie obchodného modelu
  • Stakeholder manažment
  • Udržateľnosť produktov a služieb
  • Správa u udržateľnom rozvoji
  • Hodnotenie sociálnych a environmentálnych vplyvov
  • Environmental Site Assessment (fáza I, II, III)
  • Zelené podujatia
Udržateľnosť produktov

Vyhodnocujeme environmentálne vplyvy Vašich produktov a služieb a porovnávame ich s konkurenčnými produktami a službami.

Pokračovať v čítaní →

Trvalo udržateľný rozvoj

Zachovanie hospodárskej sily podniku alebo regiónu a súčasná práca na udržiavaní životného prostredia a spokojnosti zainteresovaných strán predstavuje veľkú výzvu.

Pokračovať v čítaní →