Príbeh úspechu

Vyspelá správa o udržateľnosti

Služby

Priemysel

Reading Time: 2 minutes

Spoločnosť Vöslauer Mineralwasser je klientom spoločnosti denkstatt od roku 2007. Cieľom prvých spoločných projektov bolo vybudovať v spoločnosti povedomie o udržateľnosti a definovať zodpovedajúce ciele a opatrenia. Úlohou bolo zakotviť udržateľnosť v spoločnosti a vybudovať zodpovedajúce procesy. Po začatí aktívneho prístupu k udržateľnosti v spoločnosti nasledovala potreba ukázať zlepšenia aj zúčastneným stranám.

Naše riešenie

Potreba informovať o udržateľnosti navonok je dôvodom, prečo naši poradcovia pre udržateľnosť podporili vytvorenie prvej správy o udržateľnosti. V priebehu rokov bola poskytnutá podpora na ďalší rozvoj správy o udržateľnosti. Okrem rozšírenia súboru kľúčových ukazovateľov výkonnosti a akčných plánov sa zabezpečil aj súlad s medzinárodne uznávanými štandardmi GRI a riešenie cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Do roku 2018 bola klientovi poskytnutá pomoc pri vytváraní modelov umožňujúcich výpočet uhlíkovej stopy výrobku a uhlíkovej stopy podniku, ako aj analýza nedostatkov podľa normy ISO 14001.

Výhody pre klienta

Dnes je spoločnosť Vöslauer známa svojou vyspelou správou o udržateľnosti, ktorá bola ocenená v roku 2022. Klient má zavedené procesy, ktoré zabezpečujú systematický manažment udržateľnosti. Udržateľnosť je kľúčovým strategickým prvkom v celej spoločnosti a zamestnanci ju vykonávajú aj navonok.

Máte nejaké otázky?

Nedávne úspechy

Kontaktujte nás

Vyplňte nasledujúci formulár a náš tím Vám rád pomôže.

Ďakujeme za vašu správu! Čoskoro sa Vám ozveme.