Príbeh úspechu

Výpočet emisií

Služby

Priemysel

Reading Time: < 1 minute

Klientom bola regionálna banka, ktorej cieľom bolo vykonať výpočet emisií rôznych tried aktív, aby bolo možné lepšie posúdiť intenzitu emisií a v ďalšom kroku odvodiť odporúčania pre opatrenia na dekarbonizáciu portfólia.

Naše riešenie

Vykonal sa výpočet emisií skleníkových plynov vybraných tried aktív. Následne boli prezentované výsledky a odovzdaná súvisiaca dokumentácia. Okrem toho sa uskutočnil workshop o dekarbonizácii.

Výhody pre klienta

Klient sa môže spoľahnúť na prísny akčný plán na dosiahnutie svojich emisných cieľov pre portfólio a riadiť sa ním.

Máte nejaké otázky?

Nedávne úspechy

Kontaktujte nás

Vyplňte nasledujúci formulár a náš tím Vám rád pomôže.

Ďakujeme za vašu správu! Čoskoro sa Vám ozveme.