Príbeh úspechu

Výkazníctvo TCFD 2021

Služby

Priemysel

Reading Time: 2 minutes

Spoločnosť Post AG sa v posledných rokoch profilovala ako trvalo udržateľná spoločnosť, napríklad dodržiavaním normy Global Reporting Initiative (GRI) pre vykazovanie informácií o udržateľnosti a stanovením cieľov založených na vedeckých poznatkoch v súlade s SBTi. Spoločnosť Post AG plánovala vo svojich správach o udržateľnosti v roku 2021 uvádzať prvky riadenia klimatických rizík v súlade s požiadavkami Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

Naše riešenie

Naši odborníci preskúmali existujúce návrhy a poskytli spätnú väzbu, aby bola správa v súlade s odporúčaniami TCFD. V druhom kroku bola vykonaná analýza scenárov s cieľom odvodiť fyzické klimatické riziká pre spoločnosť Post AG. Táto analýza zahŕňala finančné hodnotenie fyzických klimatických rizík.

Výhody pre klienta

Vykazovanie informácií o udržateľnosti riadenia klimatických rizík je v súlade s existujúcimi normami. Spoločnosť Post AG si je vedomá všetkých rizík súvisiacich s klímou, pretože predtým skúmané prechodné riziká boli na základe našej podpory doplnené o fyzické riziká. Workshopy a vykazovanie informácií o výsledkoch projektu, zabezpečujú prenos znalostí z denkstatt do Post AG, takže následné vykazovanie informácií o klimatických rizikách bude v súlade s TCFD.

Máte nejaké otázky?

Nedávne úspechy

Kontaktujte nás

Vyplňte nasledujúci formulár a náš tím Vám rád pomôže.

Ďakujeme za vašu správu! Čoskoro sa Vám ozveme.