Príbeh úspechu

Systém environmentálneho manažmentu pre 27 krajín

Služby

Priemysel

Reading Time: < 1 minute

Porsche Holding Salzburg je najväčším a najúspešnejším automobilovým distribútorom v Európe. V roku 2019 začala spoločnosť Porsche, ako súčasť koncernu Volkswagen, zavádzať interný systém environmentálneho manažmentu s názvom Environmental Compliance Management System (ECMS), ktorý je v súlade s normou ISO 14001. Ústredie v Salzburgu je zodpovedné za zavedenie systému environmentálneho manažmentu vo všetkých 27 krajinách skupiny do roku 2023. Výzvou bolo vytvorenie a zavedenie procesov na zlepšenie ochrany životného prostredia v celej spoločnosti na heterogénnych trhoch s rôznymi východiskovými situáciami. Identifikácia životaschopných riešení pre všetky krajiny, ktoré spĺňajú požiadavky, je v tomto projekte kľúčová.

Naše riešenie

Denkstatt podporuje spoločnosť Porsche pri zavádzaní systému environmentálneho manažérstva vo všetkých kľúčových aspektoch. Denkstatt poskytuje napríklad konkrétnu podporu pri príprave analýzy environmentálnych rizík, zavádzaní spoločných environmentálnych noriem, rozvoji environmentálnej komunikácie v rámci celej skupiny a implementácii požiadaviek na dodržiavanie predpisov.

Výhody pre klienta

Hlavné výhody pre spoločnosť Porsche:

  • Uznanie potenciálu úspory nákladov
  • Postupné zvyšovanie environmentálneho štandardu v spoločnosti prostredníctvom definovania spoločných noriem
  • Zníženie rizika porušenia predpisov
  • Zlepšenie environmentálneho správania, napr. stanovením a realizáciou cieľov, ako je úplné vyradenie fosílnych palív najneskôr do roku 2040.

Máte nejaké otázky?

Nedávne úspechy

Kontaktujte nás

Vyplňte nasledujúci formulár a náš tím Vám rád pomôže.

Ďakujeme za vašu správu! Čoskoro sa Vám ozveme.