Príbeh úspechu

Sustainable Logistics 2030+

Služby

Priemysel

Reading Time: 2 minutes

Rýchle demografické, environmentálne a hospodárske zmeny, rastúca (nákladná) doprava, ako aj technologický, priestorový a regulačný vývoj predstavujú v mestskom regióne Dolného Rakúska – Viedne obrovské výzvy, najmä v oblasti logistiky.

Preto spolkové krajiny Dolné Rakúsko a Viedeň spolu s ich hospodárskymi komorami iniciovali proces zainteresovaných strán s cieľom vypracovať akčný plán pre udržateľnú logistiku, ktorého cieľom je zníženie dopravy a emisií uhlíka, riešenie konfliktov pri používaní, podpora sprievodných logistických koncepcií a pilotných projektov.

Naše riešenie

denkstatt – spolu s naším partnerom ECONSULT – sprevádzal trojročný proces zúčastnených strán, vrátane:

  • Aktivácie zúčastnených strán (rozhovory a prieskum)
  • Vývoj oblastí pôsobenia
  • Zosúladenie s budúcimi scenármi
  • Vývoj, stanovenie priorít a plánovanie opatrení

Do tohto procesu sa zapojilo približne 250 ľudí počas niekoľkých workshopov a stretnutí spolu so spätnou väzbou. Jeho výsledkom bol akčný plán s 35 opatreniami a 133 aktivitami, ktoré prijali provincie a hospodárske komory.

Implementáciu akčného plánu sprevádza aj pravidelné monitorovanie, zapojenie zúčastnených strán a komunikačné opatrenia.

Výhody pre klienta

Projekt spojil verejnú správu a hospodárske komory, ako aj rôzne zúčastnené strany v oblasti udržateľnej logistiky. Jeho výsledkom bol komplexný, ambiciózny a konkrétny akčný plán, ktorý sa priebežne realizuje.

Vytvoril tiež proces a platformu pre spoluprácu v oblasti udržateľnej logistiky v metropolitnom regióne Viedne. Okrem toho sa iniciovalo alebo podporilo niekoľko sprievodných pilotných projektov, ktoré sa zaoberajú cieľmi projektu.

Sustainable logistics 2030+ získala renomovanú cenu VCÖ Mobility Award 2020 v kategórii „Doprava, logistika, nákladná doprava“.

Máte nejaké otázky?

Nedávne úspechy

Kontaktujte nás

Vyplňte nasledujúci formulár a náš tím Vám rád pomôže.

Ďakujeme za vašu správu! Čoskoro sa Vám ozveme.