Príbeh úspechu

Riadenie podnikovej mobility

Služby

Priemysel

Reading Time: 2 minutes

Spoločnosť Austria Wirtschaftsservice (aws) sa chcela venovať téme udržateľnej mobility, získať prehľad o vplyve cestovania zamestnancov na životné prostredie a podporiť udržateľné cestovné správanie svojich zamestnancov (dochádzanie do práce a služobné cesty) a klientov prostredníctvom infraštruktúry a komunikačných opatrení.

Naše riešenie

Naši odborníci preskúmali existujúce údaje a politiky mobility, uskutočnili prieskum mobility zamestnancov (s vynikajúcou mierou odpovedí > 60 %) a vypočítali emisie spôsobené dochádzaním zamestnancov do práce a služobnými cestami. Na základe tejto komplexnej analýzy a osvedčených postupov pre opatrenia sme spolu vytvorili plán implementácie s prioritnými opatreniami pre:

  • Podporu verejnej dopravy
  • Podporu aktívnej mobility, najmä cyklistiky
  • Umožnenie udržateľných služobných ciest
  • Zlepšenie komunikácie a zvyšovanie informovanosti

Koncepcia mobility/plán mobility bol vytvorený pre budúcu implementáciu prostredníctvom aws Mobility Manager & Team a tiež predstavený vedeniu a zamestnancom.

Výhody pre klienta

Aws získala hlboký prehľad o cestovnom správaní zamestnancov, súvisiacom vplyve na životné prostredie a možnostiach udržateľnejšej podnikovej mobility. Bol vypracovaný komplexný koncept mobility šitý na mieru, ktorý bude spoločnosť aws implementovať.

Okrem toho sa zvýšila informovanosť zamestnancov o udržateľnej mobilite, zamestnanci boli zapojení najmä prostredníctvom prieskumu mobility zamestnancov a bol vytvorený interný tím pre mobilitu, ktorý sprevádza celý proces a riadi implementáciu vypracovaných opatrení.

Máte nejaké otázky?

Nedávne úspechy

Kontaktujte nás

Vyplňte nasledujúci formulár a náš tím Vám rád pomôže.

Ďakujeme za vašu správu! Čoskoro sa Vám ozveme.