Príbeh úspechu

Posilnenie odolnosti podnikov pomocou TCFD

Služby

Priemysel

Reading Time: < 1 minute

S cieľom pripraviť sa na vplyv klimatickej krízy poskytuje Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) významný a medzinárodne uznávaný rámec na zvýšenie odolnosti podnikov. Klient sa preto snažil uplatniť rámec TCFD, aby získal strategickú výhodu v klimatickej kríze a posilnil svoje postavenie perspektívnej investície u investorov.

Naše riešenie

Naši odborníci na denkstatt poskytli podporu vo viacerých krokoch:

  • Vytvorenie zoznamu rizík a príležitostí.
  • Vytvorenie mapy rizík s najdôležitejšími príležitosťami a rizikami.
  • Rizikový bod alebo bod príležitostí: modelovanie pravdepodobnosti hospodárskych vplyvov pre dva klimatické scenáre.
  • V prípade rizikového bodu alebo bodu príležitostí: finančné hodnotenie vplyvov. Odvodenie opatrení pre príležitosti a riziká súvisiace s klímou .

Výhody pre klienta

Jednotlivé kroky projektu boli úspešne zrealizované. Systematická erudícia rizík a príležitostí, ako aj finančné hodnotenie slúžia klientovi v mnohých ohľadoch.

Máte nejaké otázky?

Nedávne úspechy

Kontaktujte nás

Vyplňte nasledujúci formulár a náš tím Vám rád pomôže.

Ďakujeme za vašu správu! Čoskoro sa Vám ozveme.