Príbeh úspechu

Plán pre prosperujúcu prírodu

Služby

Priemysel

Reading Time: < 1 minute

Posúdenie potenciálu zníženia emisií skleníkových plynov pre niekoľko hot spotov v prevádzke spoločnosti s osobitným zameraním na emisie hodnotového reťazca Scope 3. Ďalším cieľom projektu bolo definovať konkrétne a rozumné scenáre dekarbonizácie na dosiahnutie stanovených cieľov zníženia emisií skleníkových plynov.

Naše riešenie

denkstatt poskytoval nepretržitú podporu pri posudzovaní a aktualizácii výpočtov a modelov uhlíkovej stopy klienta. Dôraz sa kládol najmä na zlepšenie kvality údajov týkajúcich sa priamych aj nepriamych vplyvov zmeny využívania pôdy v celom hodnotovom reťazci. Okrem toho spoločnosť denkstatt vykonala viacero prieskumov na podporu úsilia klienta o zníženie uhlíkovej stopy jeho výrobkov, so zameraním na udržateľnejšie zložky a zlepšenie účinnosti.

Výhody pre klienta

Realizáciou tohto projektu klient dostával nepretržitú odbornú podporu v celom rade otázok týkajúcich sa udržateľnosti a klímy. Okrem toho spoločnosť denkstatt vyvinula vlastný nástroj na výpočet uhlíkovej stopy výrobkov, ktorý sa používa na posúdenie vplyvu nových receptúr výrobkov na globálne otepľovanie. Spoločnosť denkstatt tiež ponúkla podporu pri testovaní požiadaviek SBTi na net-zero s cieľom vyhodnotiť možnosť predloženia cieľa net-zero v budúcnosti.

Máte nejaké otázky?

Nedávne úspechy

Kontaktujte nás

Vyplňte nasledujúci formulár a náš tím Vám rád pomôže.

Ďakujeme za vašu správu! Čoskoro sa Vám ozveme.