Príbeh úspechu

Od financovaných emisií k vedecky podloženým cieľom

Služby

Priemysel

Reading Time: < 1 minute

Cieľom tohto projektu bolo podporiť členské organizácie v rozvoji poznatkov o „financovaných emisiách“ a následne umožniť odvodenie kvantitatívnych cieľov dekarbonizácie pre finančné portfóliá.

Naše riešenie

denkstatt pripravil a uskutočnil sériu seminárov pre členské organizácie so zameraním na:

  • Výpočet „financovaných emisií“ v súlade s globálnym štandardom účtovania uhlíka od Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF).
  • Vývoj a predkladanie vedecky podložených cieľov SBTi

Výhody pre klienta

Členské organizácie poznajú a rozumejú výpočtu svojich financovaných emisií. To umožňuje odhadnúť vplyv na klímu v príslušných finančných portfóliách. Projekt zvýšil informovanosť a pochopenie existujúcich klimatických štandardov pre finančné inštitúcie. Teraz je možné vypracovať a overiť vedecky podložené ciele.

Máte nejaké otázky?

Nedávne úspechy

Kontaktujte nás

Vyplňte nasledujúci formulár a náš tím Vám rád pomôže.

Ďakujeme za vašu správu! Čoskoro sa Vám ozveme.