Zavádzanie systémov riadenia a dodržiavanie noriem ISO

Systémy riadenia a implementácia ISO sú pre Vašu spoločnosť dôležitými ukazovateľmi. Tvoria základ úspešnej obchodnej stratégie, pretože zaručujú jasné, plynulé procesy a vysokokvalitné normy.

Odstráňte svoje prevádzkové nedostatky s našimi odborníkmi na BOZP

Od noriem ISO až po komplexné integrované systémy riadenia: Začnime proces implementácie.

Čo sú systémy riadenia a normy ISO?

Systémy riadenia a normy ISO sú dôležitou súčasťou riadenia BOZP. Systémy riadenia pomáhajú organizácii definovať jej prevádzkové ciele a odvodzovať stratégie. Systémy riadenia, napr. systém riadenia kvality, vám umožňujú zaviesť transparentné procesy a zodpovednosti. Normy ISO sú medzinárodné usmernenia definované odborníkmi pre rôzne oblasti, ako je kvalita, energetika, environmentálne riadenie alebo zdravie a bezpečnosť. Normy ISO vypracúva a uverejňuje Medzinárodná organizácia pre normalizáciu.

Ako môže systém riadenia prospieť Vášmu podniku

Bez ohľadu na to, či ide o malé a stredné podniky alebo veľké korporácie: Vaša spoločnosť profituje zo systému riadenia, ktorý bol vytvorený a vylepšený našimi odborníkmi na riadenie BOZP:

Zvýšte svoj výkon - už dnes pre lepší zajtrajšok:

Zavedením systému riadenia zavádzate a integrujete nové procesy a štruktúry vo Vašej spoločnosti. Podporia Vás pri znižovaní nákladov a rizík vašej spoločnosti a pri zvládaní budúcich výziev, a to aj v širokej oblasti udržateľnosti a s ňou súvisiacich povinností podávania správ.

Jednorazové riešenia málokedy vyhovujú všetkým:

To je dôvod, prečo v spoločnosti denkstatt pracujeme s integrovaným a holistickým prístupom. Podporujeme Vás riešeniami šitými na mieru pre integrovaný systém energetického manažérstva, kvality, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj systém environmentálneho manažérstva.

Vonkajšia podpora pre vnútornú úľavu:

Spolupráca s nami znižuje Vaše interné úsilie, pretože prinášame niekoľko desaťročí skúseností s témami súvisiacimi s BOZP. Podporujeme zavádzanie systémov riadenia na pracovisku alebo na podnikovej úrovni, pričom máme za sebou viac ako 150 úspešných projektov po celom svete. K tomu môžete využiť naše významné skúsenosti s riadením projektov a našu efektívnu zákaznícku podporu.

Prečo spĺňať normy ISO

Normy ISO predstavujú najlepší prístup k dosiahnutiu Vašich cieľov. Normy boli vypracované s cieľom účinne ukotviť ochranu životného prostredia, energetickú účinnosť a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v spoločnosti a zabezpečiť neustále zlepšovanie.

Štandardizácia, bez ohľadu na to, či chcete zvýšiť efektívnosť alebo zabrániť vplyvu na životné prostredie, vedie k jasným procesom. Certifikát normy ISO zabezpečuje požiadavky na kvalitu a pomáha Vám vyhnúť sa nebezpečenstvám alebo nákladom. Ide o najbežnejšie medzinárodné normy systému riadenia:

ISO 9001

Systémy riadenia kvality

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažérstva (EMAS)

ISO 50001

Systémy energetického manažérstva (EnMS)

ISO 45001

Systémy riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

Naše služby systému riadenia

My v denkstatt podporujeme analýzu kontextu vašej organizácie, aby sme zistili, ktoré budúce trendy a zmeny, ako napríklad zmena klímy, nulový odpad, priemysel 4.0 alebo e-mobilita, ovplyvnia vaše podnikanie. V súvislosti s nimi Vám pomôžeme odhaliť možné príležitosti alebo riziká a definovať, ktoré zúčastnené strany sú kľúčové a aké majú očakávania.

Sme tu, aby sme Vás podporili od vykonania analýzy nedostatkov, nazývanej gap assessments, a implementácie systému až po zlepšovanie a interné audity v nasledujúcich oblastiach systému manažérstva:

Radi Vás podporíme v rôznych fázach procesov a nájdeme stratégiu, ktorá vyhovuje práve Vašej spoločnosti!

FAQ

Často kladené otázky o ISO a systémoch riadenia

Systém riadenia pozostáva z procesov, postupov a nástrojov organizácie. Užitočný systém riadenia Vám pomôže so zosúladením Vašej obchodnej stratégie, monitorovaním výkonnosti a dosahovania cieľov.

Pri zavádzaní systému riadenia uplatňujeme individuálny prístup k zákazníkovi. Vo všeobecnosti však implementácia systému riadenia vychádza z týchto krokov:

  • Vykonanie analýzy nedostatkov
  • Definovanie kontextu a vypracovanie politiky
  • Vyhodnotenie rizík a príležitostí
  • Preskúmanie právnych rámcov a zabezpečenie súladu s právnymi predpismi
  • Vypracovanie opatrení pre svoj akčný plán alebo program
  • Zabezpečenie procesov zberu a monitorovania údajov
  • Zaručenie vnútornej organizácie Vášho systému riadenia
  • Vytvorenie systémovej dokumentácie
  • PDCA-cyklus: Zabezpečenie procesu zlepšovania

Úspešnú implementáciu systémov riadenia ovplyvňujú rôzne faktory. Z našich skúseností vyplýva, že základným predpokladom sú angažovaní vodcovia projektu. To platí aj pre angažovanosť manažmentu. Okrem toho musia byť k dispozícii dostatočné časové zdroje na zavedenie a udržiavanie systému riadenia. Ak sa Vám podarí zviditeľniť rýchle víťazstvá, udržíte si vysokú motiváciu a presvedčíte ostatných, ktorí mohli byť na začiatku skeptickí. Koniec koncov, systémy riadenia sú tímová práca. Čím viac ľudí projekt podporuje, tým lepšie.

Efektívne systémy energetického manažmentu sú kľúčom k zlepšeniu energetickej výkonnosti Vášho podniku, zníženiu spotreby a nákladov. Podnikom poskytujeme podporu, ktorú potrebujú na zavedenie systému energetického manažérstva podľa normy ISO 50001:2011. Zahŕňa to pomoc pri vývoji procesov, vykonávaní energetických auditov, zavádzaní systému manažérstva a získaní certifikácie od nezávislého certifikačného orgánu.

Normy ISO podľa definície Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu sú „vzorcom, ktorý opisuje najlepší spôsob, ako niečo urobiť“. Normy ISO sú medzinárodne uznávané a dostupné pre rôzne výrobky, služby alebo činnosti.

Normy ISO nie sú povinné a môžu sa používať na dobrovoľnej báze. Záväznými sa stávajú až vtedy, keď sa na ne odkazuje v predpisoch, napr. v smerniciach EÚ.

Kontaktujte nás

Vyplňte nasledujúci formulár a náš tím Vám rád pomôže.

Ďakujeme za vašu správu! Čoskoro sa Vám ozveme.