Manažment dodržiavania právnych predpisov

Manažment dodržiavania právnych predpisov pomáha Vašej spoločnosti konať právne správnym spôsobom. Spoločnosti sa preto musia organizovať pomocou systémov riadenia a jasných procesov.

Súlad s legislatívou je potrebný na zabezpečenie dôkazov

Správna implementácia systémov riadenia predpokladá dodržiavanie rôznych právnych a regulačných požiadaviek. Pomôžeme Vám, aby ste boli na cestách v právnej istote a efektívne zvládli požiadavky EMAS, ISO 14001, ISO 45001 alebo ISO 50001.

Čo je to dodržiavanie právnych predpisov?

Dodržiavanie právnych predpisov (legal compliance) je dodržiavanie zákonov alebo zásad, ktoré sa vzťahujú na podnik. V závislosti od odvetvia sa však požiadavky na dodržiavanie predpisov môžu líšiť. Dodržiavanie právnych predpisov zahŕňa aj politiky, ako je due diligence, požiadavky na vykazovanie alebo správne riadenie rizík. Dodržiavanie právnych predpisov sa preto môže vyvinúť do komplexnej záležitosti a mať vážne právne dôsledky, ak sa povinnosti nedodržiavajú.

Ako môže Váš podnik dosiahnuť súlad s predpismi?

Dosiahnutie súladu s predpismi s denkstatt zahŕňa rôzne kroky a úlohy. Aby ste zo systémov riadenia vyťažili čo najviac a posilnili svoju politiku dodržiavania predpisov, úzko spolupracujeme s Vaším BOZP. Na zabezpečenie súladu s predpismi sa osvedčili tieto opatrenia:

Právne riziká nedodržiavania predpisov

Z finančného hľadiska existuje právne riziko nedodržania predpisov.

Okrem poškodenia Vašej povesti a zníženia vašich príležitostí môže nedodržiavanie predpisov viesť k vysokým právnym pokutám, súdnym sankciám a nákladným súdnym sporom. Naše skúsenosti však ukazujú, že využitie potenciálu a z neho vyplývajúcich výhod vyplývajúcich z dodržiavania právnych predpisov je veľkou motiváciou viesť spoločnosť v súlade s právnymi predpismi.

Naše služby v oblasti dodržiavania predpisov

V spoločnosti denkstatt ponúkame prispôsobené riešenia na riadenie dodržiavania právnych predpisov v nasledujúcich oblastiach práva:

environmen­tálne právo

energetický zákon

právo na ochranu zamestnancov

Štvrťročná služba právnych aktualizácií

Ponúkame riešenia založené na databáze, ktoré umožňujú aktualizovať zmeny v príslušných právnych predpisoch. Náš partner, denxpert LEGAL by denxpert, spája zameranie na to podstatné, používateľskú prívetivosť a zrozumiteľnosť. Sledovaním a vyhodnocovaním právnych požiadaviek musíte stráviť len minimum času.

Audity dodržiavania právnych predpisov

Právne monitorovanie

Prevencia greenwashingu

Naša služba monitorovania regulácie v predstihu ukazuje budúci vývoj na európskej a vnútroštátnej úrovni. Od dodržiavania predpisov v oblasti životného prostredia až po bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci: Naša služba Vám umožní aktívne prispôsobiť podnikovú stratégiu a predvídať budúci vývoj na trhu.

Radi Vás podporíme v rôznych fázach procesov a nájdeme stratégiu, ktorá vyhovuje práve Vašej spoločnosti!

FAQ

Často kladené otázky o súlade s legislatívou

Riadenie dodržiavania právnych predpisov sa zaoberá právnymi požiadavkami, ako sú zákony a nariadenia. Riadenie dodržiavania právnych predpisov zodpovedá za zosúladenie interných podmienok, ako sú procesy a pracovné metódy, s právnymi požiadavkami, ktoré sa týkajú Vášho podniku.

Aby ste splnili právne požiadavky, odporúčame Vám stanoviť jasné procesy a zodpovednosti v rámci spoločnosti. Žijeme však v čase neustálych zmien a zvyšujúcich sa povinností pre spoločnosti. Preto sa mnohí klienti spoliehajú na naše služby, ako je napríklad právny register s podporou databázy alebo právne monitorovanie zo strany nášho právneho tímu.

So softvérom denxpert LEGAL začnete svoju cestu k dodržiavaniu právnych predpisov. Softvér na dodržiavanie predpisov Vám umožňuje prehľad a aktualizáciu právneho obsahu v oblasti BOZP. denxpert LEGAL basic je ideálnou voľbou na správu vašich právnych povinností alebo na prípravu na audit. denxpert LEGAL advanced sa dostáva o krok ďalej a umožňuje zaviesť správu povolení. Kontaktujte nás pre 30-minútovú bezplatnú konzultáciu.

Náš tím právnych expertov vyhľadáva nové a zmenené právne predpisy na mesačnej báze. 4 až 6 týždňov po každom štvrťroku uverejňujeme právne zmeny za daný štvrťrok v denxpert LEGAL, vopred vyhodnocujeme ich význam pre Vašu spoločnosť a voliteľne zasielame aj newsletter, ktorý obsahuje všetky zmeny v jednom dokumente. K balíku služieb je možné pridať ročný seminár a službu helpdesk.

Kontaktujte nás

Vyplňte nasledujúci formulár a náš tím Vám rád pomôže.

Ďakujeme za vašu správu! Čoskoro sa Vám ozveme.