Príbeh úspechu

Nástroj na zber a hodnotenie údajov

Služby

Priemysel

Reading Time: < 1 minute

Dlhoročný klient sa na nás obrátil kvôli problémom v oblasti správy údajov, konkrétne štruktúrovaného zberu, konsolidácie a vyhodnocovania veľkého množstva environmentálnych údajov. Je to dôležité najmä pri stanovovaní skupinových cieľov.

Naše riešenie

Aby sme klientovi poskytli čo najväčší prínos, naši odborníci pomohli rozšíriť nástroj na skupinovú úroveň a vytvorili z neho komplexný konsolidačný nástroj v zmysle vykazovania udržateľnosti. Okrem toho bol nástroj zdokonalený tak, aby bol v súlade s projektmi zverejňovania informácií o zmene klímy (Climate Disclosure Projects, CDP).

Odvtedy denkstatt ďalej podporoval prispôsobenie a aktualizáciu nástroja na správu environmentálnych údajov. To zahŕňa napríklad aktualizáciu niektorých konverzných faktorov. Tým sa v podniku dlhodobo zabezpečuje konzistentný zber údajov a vykazovanie vhodné na audit. Okrem hlavnej témy správy údajov spoločnosť denkstatt okrem iného podporila klienta aj pri identifikácii opatrení na zvýšenie energetickej účinnosti a pri vypracovaní stratégie udržateľnosti.

Výhody pre klienta

Neustálym zlepšovaním a aktualizáciou nástroja na správu údajov sa odvtedy vytvorila a zabezpečila štruktúrovaná a automatizovaná správa údajov na úrovni skupiny. To zaručuje kontrolovateľné kľúčové údaje, ktoré sú veľmi dôležité najmä pre povinné požiadavky pri výkazníctve.

Máte nejaké otázky?

Nedávne úspechy

Kontaktujte nás

Vyplňte nasledujúci formulár a náš tím Vám rád pomôže.

Ďakujeme za vašu správu! Čoskoro sa Vám ozveme.