Príbeh úspechu

Koncepcia logistiky udržateľnosti

Služby

Priemysel

Reading Time: 2 minutes

Spoločnosť Ankerbrot plánovala postaviť nový výrobný závod, z ktorého by sa malo zásobovať jej 100 pekární po celej Viedni, a to s ohľadom na environmentálnu a sociálnu udržateľnosť. Koncepcia logistiky udržateľnosti by teda mala preskúmať technologickú, ekonomickú a environmentálnu uskutočniteľnosť CO2–neutrálneho doručovania pomocou batériových elektrických nákladných vozidiel.

Naše riešenie

Denkstatt – spolu s naším partnerom Gregori Consulting – vyvinul koncept udržateľnej logistiky, ktorý rieši:

  • Regulačné prostredie a ďalšie hnacie sily trhu
  • Požiadavky klientov a iných zúčastnených strán na udržateľnosť
  • Analýzu súčasných údajov (objemy, cesty) a budúceho dopytu/zmien v portfóliu produktov
  • Technologickú uskutočniteľnosť batériových elektrických nákladných vozidiel s chladením vrátane požiadaviek na infraštruktúru
  • Potenciál inovatívnych, spoločných prístupov pre vozový park
  • Simuláciu trasy so zohľadnením užitočného zaťaženia, objemu a časových obmedzení
  • Výpočet zníženia emisií CO2
  • Výpočty ekonomickej efektívnosti vrátane dotácií a stanovenia cien uhlíka

Výsledky by sa potom mohli zahrnúť do ďalších procesov plánovania nového závodu.

Výhody pre klienta

Koncepcia logistiky udržateľnosti poskytla jasné výsledky týkajúce sa uskutočniteľnosti a obchodného opodstatnenia dodávok z nového výrobného závodu do 100 predajní spoločnosti Ankerbrot, pomocou batériových elektrických nákladných vozidiel. Zahŕňala odporúčania pre opatrenia a zistenia slúžiace pre proces plánovania výrobného závodu.

Máte nejaké otázky?

Nedávne úspechy

Kontaktujte nás

Vyplňte nasledujúci formulár a náš tím Vám rád pomôže.

Ďakujeme za vašu správu! Čoskoro sa Vám ozveme.