Príbeh úspechu

Implementácia EnMS podľa normy ISO 50001

Služby

Priemysel

Reading Time: < 1 minute

Projekt zahŕňal implementáciu systému energetického manažérstva podľa normy ISO 50001 v 9 krajinách s cieľom splniť smernicu EÚ o energetickej účinnosti a jej implementáciu do vnútroštátnych právnych predpisov. Začal sa v roku 2015 a stále prebieha, vrátane auditov, školení, ďalšieho rozvoja a zlepšovania EnMS.

Naše riešenie

Systém EnMS sa implementoval súčasne v 5 krajinách v prvom roku projektu a v 4 krajinách v druhom roku projektu. Proces implementácie prebiehal prostredníctvom pravidelných skupinových workshopov spolu so všetkými energetickými manažérmi zúčastnených krajín. Okrem toho bol každý energetický manažér individuálne podporovaný pri implementácii v príslušnej krajine a jej špecifikách..

Výhody pre klienta

Plnenie energetickej legislatívy, implementácia systému riadenia pre viacero krajín, vytváranie sietí a výmena osvedčených postupov medzi zástupcami jednotlivých krajín, neustále zlepšovanie energetickej účinnosti a systému riadenia.

Máte nejaké otázky?

Nedávne úspechy

Kontaktujte nás

Vyplňte nasledujúci formulár a náš tím Vám rád pomôže.

Ďakujeme za vašu správu! Čoskoro sa Vám ozveme.