Príbeh úspechu

Dotácie na energie a životné prostredie

Služby

Priemysel

Reading Time: < 1 minute

Klient mal v úmysle rozšíriť svoje chladiace zariadenie s cieľom zvýšiť výrobnú kapacitu a energetickú účinnosť. Pre plánovanú investíciu bola na tento účel potrebná podpora v súvislosti s možnými dotáciami.

Naše riešenie

Súčasťou projektu bolo získanie všetkých potrebných dokumentov od žiadateľa o financovanie aj od projektanta. Okrem toho boli identifikované všetky opatrenia relevantné pre financovanie v oblasti energetickej efektívnosti, mobility, odpadov a environmentálnych opatrení. Naša podpora zahŕňala aj prípravu podkladov pre žiadosť o financovanie (prezentácia vplyvu na životné prostredie, výpočet ekonomickej efektívnosti, koncepcia mobility a dopravy, dôkaz o efektívnom využívaní zdrojov atď.) a ich predloženie financujúcim agentúram.

Výhody pre klienta

Klientovi bola poskytnutá profesionálna podpora počas celého trvania projektu – od podania žiadosti a následného predloženia dokumentov až po konečné vyúčtovanie grantu.

Máte nejaké otázky?

Nedávne úspechy

Kontaktujte nás

Vyplňte nasledujúci formulár a náš tím Vám rád pomôže.

Ďakujeme za vašu správu! Čoskoro sa Vám ozveme.