Príbeh úspechu

Analýza služieb mobility

Služby

Priemysel

Reading Time: 2 minutes

Spolková krajina Dolné Rakúsko aktívne pracuje na témach regionálnej mobility budúcnosti a potrebuje podporu pri štruktúrovaní a hodnotení modelov organizácie/spolupráce, nástrojov implementácie služieb a infraštruktúry mobility. Cieľom bolo vytvoriť prostriedok na analýzu súčasných a nových nástrojov a vypracovať odporúčania pre budúce úvahy o riadení mobility.

Naše riešenie

Naši odborníci z denkstatt vypracovali – prostredníctvom série workshopov s Province, ako aj s regionálnym dopravným úradom, rozvojovou agentúrou a poskytovateľom dopravy – multikriteriálny nástroj na hodnotenie modelov organizácie/spolupráce a nástrojov implementácie.

Tento nástroj sa použil na hodnotenie súčasných modelov a nástrojov, pričom sa zohľadnili rôzne scenáre (napr. zameranie na rýchlejšiu implementáciu, väčšiu kontrolu, vyšší inovačný potenciál atď.). Okrem toho bola vypracovaná komplexná príručka k nástroju.

Výhody pre klienta

Tento nástroj umožňuje Province prijímať informovanejšie rozhodnutia týkajúce sa modelov organizácie/spolupráce a nástrojov implementácie služieb mobility, najmä pokiaľ ide o súbor služieb mobility pre konkrétny región. Sprievodná aplikácia v reálnom svete a vypracovanie sprievodnej príručky zabezpečili, že nástroj sa bude môcť dobre uplatňovať aj v budúcnosti.

Máte nejaké otázky?

Nedávne úspechy

Kontaktujte nás

Vyplňte nasledujúci formulár a náš tím Vám rád pomôže.

Ďakujeme za vašu správu! Čoskoro sa Vám ozveme.