Spoločnosť denkstatt vyvinula softvér E-Toolbox (www.e-tbx.com), ktorý je manažérskym integrovaným nástrojom v oblasti ochrany ŽP, BOZP a kvality. Obsahuje tieto moduly: ZÁKLADNÝ Modul umožňuje evidenciu kľúčových dát firmy – zamestnanci, tímy, lokality, prevádzky atď. – a zobraziť organizačnú štruktúru. RIADIACI … Pokračovať v čítaní

Zákon o energetickej efektívnosti Na Slovensku je v platnosti od 1. Decembra 2014 nový zákon o energetickej efektívnosti č. 321/2014 Týmto zákonom sa uplatňuje smernica 2012/27EÚ, ktorá stanovuje povinnosť zvýšiť energetickú efektívnosť o 20 % do roku 2020 v rámci EÚ. Na dosiahnutí cieľa sa … Pokračovať v čítaní

Náš kolega Peter Škyrta sa zúčastnil názorného výcviku bezpečnej, hospodárnej a ekologickej jazdy. Cieľom výcviku bolo získať praktické informácie, ako usporiť na spotrebe paliva a zároveň ako chrániť životné prostredie. Jazda sa konala  v rámci podujatia Dni mesta Detva dňa … Pokračovať v čítaní

V spolupráci s BUREAU VERITAS SLOVAKIA sme organizovali dňa 17.10.2014 seminár v Hoteli Saffron. Seminár sa venoval témam ako Environmentálna komunikácia, Zelené obstarávanie, či Nové CSR trendy a smernica EU o verejnom poskytovaní environmentálnych a sociálnych informácii. Na seminári prednášali naši kolegovia … Pokračovať v čítaní

Spoločnosť Denkstatt vydala svoj tretí Sustainability Report. Hlavnou témou je Knowledge Management, t.j. znalostný manažment, ktorý zahŕňa efektívne prepojenie tých, čo vedia s tými čo vedieť potrebujú a premenu osobných znalostí na znalosti organizácie. Report obsahuje aj rozhovory s našimi … Pokračovať v čítaní

S radosťou Vám oznamujeme, že pilotný ročník projektu EKOprofit Bratislava (www.ekoprofitbratislava.eu) máme úspešne za sebou. Jeho úspešnosť môžeme vyjadriť aj nasledujúcimi číslami: počet konzultovaných spoločností: 32 počet zamestnancov v spoločnostiach: cca. 16 000 priemerne ušetrené náklady na spoločnosť: 7 800 … Pokračovať v čítaní

Nominujte vašu spoločnosť na Európsku cenu, ktorá oceňuje iniciatívy, ktoré podporujú spoločenskú zodpovednosť podnikov a udržateľné podnikateľské postupy. Európska cena za podporu podnikania sa podieľa na vyhľadávaní a oceňovaní úspešných iniciatív zameraných na podporu podnikov a podnikania v Európe. Toto … Pokračovať v čítaní

Denkstatt vyvíja kurz Líder v oblasti trvalej udržateľnosti. Cieľovou skupinou sú manažéri a zamestnanci firiem a organizácii, ktorí majú vo svojej pracovnej náplni environmentálne, sociálne a obchodné zodpovednosti, ktoré majú vplyv na trvalú udržateľnosť firmy. Staňte sa certifikovaným profesionálom v … Pokračovať v čítaní

Vyberte sa na cestu po svete poradenstva o udržateľnosti s novou správou „Denkstatt Sustainability Travel Guide 2011“ Zistite viac o cieľoch, zameraní a výzvach, ktorým čelíme. Želáme Vám príjemné čítanie tohto snáď inšpirujúceho cestopisu. Pokračovať v čítaní

Tak takýto bol tradičný „Terassenfest“ v roku 2012! Príjemná oslava v duchu udržateľnosti so zákazníkmi, Partnermi a spolupracovníkmi – skrátka s množstvom milých ľudí. Pokračovať v čítaní