Radi by sme Vám predstavili naše nové video k softvérovému produktu THINK!LEGAL:

Softvér „THINK!LEGAL“ ponúka svojim užívateľom rýchly a aktualizovaný prehľad o právnych normách z oblasti ochrany životného prostredia a BOZP a z nich vyplývajúcich individuálnych záväzkov.

Pre užívateľov je každá právna norma spracovaná jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom a zahŕňa informácie o príslušnej oblasti použitia, krátke zhrnutie a z normy vyplývajúce záväzky.

S pomocou softvéru môžu užívatelia definovať a spravovať úlohy zostavovať  a generovať kontrolné zoznamy pre dodržiavanie právnych predpisov a správy pre manažment.

THINK!LEGAL bol vytvorený expertami na právo a systémy riadenia so zámerom prispieť k právnej istote podnikov a splniť systémy riadenia.

https://www.youtube.com/watch?v=dx3iD34PaFU

Nie je možné pridávať komentáre.