Aké sú prínosy ekosystémových služieb? Ako môžu firmy identifikovať a ohodnotiť tie rozhodujúce aspekty ich prírodného kapitálu a jeho obnovy, ktoré sú pre ich prevádzku nevyhnutné? Spoločnosť denkstatt sa v záujme zodpovedania týchto otázok a pre účely zaradenia  a štandardizovania prírodného kapitálu v účtovnej praxi stala členom medzinárodnej iniciatívy Natural Capital Coalition. Vďaka partnerstvu s poprednými svetovými odborníkmi a inovátormi v tejto oblasti môžeme pracovať pomáhať vládam, mimovládnym organizáciám a podnikom zaviesť ekosystémové služby a analýzy dopadov do ich hlavnej činnosti.

Nie je možné pridávať komentáre.