Je Vaša spoločnosť klasifikovaná ako veľký podnik a má nové povinnosti podľa zákona č. 321/2014?

Vaše možnosti vo vzťahu k zákonu č. 321/2014 sú nasledovné:

Možnosti zákona č. 321/2014

Denkstatt svojím klientom odporúča začať s tzv. Rozdielovou analýzou (GAP analysis). V rámci rozdielovej analýzy denkstatt uskutoční porovnanie súčasného stavu systému environmentálneho a energetického manažérstva s požiadavkami ISO 14001/ISO 50001.

Cieľom tejto analýzy bude definovanie aktuálneho stavu, identifikovanie rozdielov (medzier – GAP) medzi súčasným stavom a cieľovým stavom normy ISO 14001/ISO 50001, identifikovanie potenciálov na zlepšenie a získanie informácií pre vypracovanie akčného plánu.

Akčný plán zadefinuje plán úloh a zdrojov pre nasledovné varianty:

  • Integrácia s ISO 14001: nastavenie a integrovanie procesu na výkon energetických auditov do existujúceho SEM podľa ISO 14001
  • Implementácia ISO 50001: návrh a implementácia systému energetického manažérstva podľa ISO 50001 a jeho integrácia s už existujúcimi systémami riadenia ako napr. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 atď.

V prípade záujmu sa neváhajte na nás kedykoľvek obrátiť. Veľmi radi sa s Vami stretneme a povieme Vám viac o Vašich možnostiach.

Viac informácií Vám poskytne náš konzultant:

Ing. Peter Škyrta, PhD.

peter.skyrta@denkstatt.sk

0911220711

Nie je možné pridávať komentáre.