Spoločnosť Denkstatt Slovensko s. r. o. je od 1.2.2015 poskytovateľom podpornej energetickej služby (ďalej len „PES“) podľa § 16 zákona NR SR č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predmetom ktorej je:

  • poradenská a informačná činnosť o možnostiach úspor energie pre prijímateľa PES
  • vzdelávanie a školenie zamestnancov prijímateľa PES o zlepšovaní energetickej efektívnosti,
  • optimalizácia prevádzky a nákladov zariadenia alebo budovy vo vlastníctve prijímateľa PES,
  • energetický manažment pre prijímateľa PES okrem zavedeného systému energetického manažérstva podľa EN ISO 50001:2011.

Nie je možné pridávať komentáre.