Spoločnosť Denkstatt Slovensko s. r. o. je od 1.2.2015 poskytovateľom podpornej energetickej služby (ďalej len „PES“) podľa § 16 zákona NR SR č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predmetom ktorej je: poradenská a informačná činnosť o možnostiach úspor energie … Pokračovať v čítaní