Spoločnosť denkstatt vyvinula softvér E-Toolbox (www.e-tbx.com), ktorý je manažérskym integrovaným nástrojom v oblasti ochrany ŽP, BOZP a kvality. Obsahuje tieto moduly: ZÁKLADNÝ Modul umožňuje evidenciu kľúčových dát firmy – zamestnanci, tímy, lokality, prevádzky atď. – a zobraziť organizačnú štruktúru. RIADIACI … Pokračovať v čítaní

Zákon o energetickej efektívnosti Na Slovensku je v platnosti od 1. Decembra 2014 nový zákon o energetickej efektívnosti č. 321/2014 Týmto zákonom sa uplatňuje smernica 2012/27EÚ, ktorá stanovuje povinnosť zvýšiť energetickú efektívnosť o 20 % do roku 2020 v rámci EÚ. Na dosiahnutí cieľa sa … Pokračovať v čítaní