Spoločnosť Denkstatt Slovensko vystúpila na seminári, ktorý organizovala Slovenská rada pre zelené budovy v rámci medzinárodného veľtrhu CONECO – Racionenergia 2015. Cieľom bolo účastníkom priblížiť nástroje energetickej efektívnosti a predstaviť skúsenosti denkstatt-u v oblasti Urban management „From Smart Buildings to … Pokračovať v čítaní

Spoločnosť Denkstatt Slovensko v spolupráci v obchodným oddelením Rakúskeho veľvyslanectva zorganizovala pre svojich členov seminár na tému „Die Anforderungen des neuen Energieeffizienzgesetzes 321/2014 in der Slowakei“. Cieľom tohto podujatia bolo predstaviť základne povinnosti pre veľké podniky, ktoré priniesol nový zákon … Pokračovať v čítaní

Denkstatt, ako jedna z popredných poradenských spoločností v strednej a východnej Európe v oblasti udržateľného rozvoja, manažérskych systémov a ochrany životného prostredia, spolupracuje s rôznymi školiacimi a vzdelávacími organizáciami. Spoločnosť Denkstatt Slovensko v spolupráci so spoločnosťou BUREAU VERITAS SLOVAKIA pre Vás … Pokračovať v čítaní

Je Vaša spoločnosť povinná v termíne do 5.12.2015 zrealizovať energetický audit podľa zákona č. 321/2014?   Ak áno, neváhajte nás kontaktovať a my Vám veľmi radi pripravíme cenovú ponuku na jeho realizáciu. Viac informácií Vám poskytne náš konzultant: Ing. Peter … Pokračovať v čítaní

Je Vaša spoločnosť klasifikovaná ako veľký podnik a má nové povinnosti podľa zákona č. 321/2014? Vaše možnosti vo vzťahu k zákonu č. 321/2014 sú nasledovné: Denkstatt svojím klientom odporúča začať s tzv. Rozdielovou analýzou (GAP analysis). V rámci rozdielovej analýzy denkstatt … Pokračovať v čítaní

Spoločnosť Denkstatt Slovensko s. r. o. je od 1.2.2015 poskytovateľom podpornej energetickej služby (ďalej len „PES“) podľa § 16 zákona NR SR č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predmetom ktorej je: poradenská a informačná činnosť o možnostiach úspor energie … Pokračovať v čítaní

Aktívne sme sa zúčastnili panelovej diskusie v rámci konferencie „Zmeny v zákone o energetickej efektívnosti – ISO 50001“, ktorá bola organizovaná spoločnosťou TÜV SÜD Slovakia s.r.o.. Cieľom diskusie bola implementácia systému energetického manažérstva podľa normy ISO 50001, vo vzťahu k … Pokračovať v čítaní

Spoločnosť denkstatt vyvinula softvér E-Toolbox (www.e-tbx.com), ktorý je manažérskym integrovaným nástrojom v oblasti ochrany ŽP, BOZP a kvality. Obsahuje tieto moduly: ZÁKLADNÝ Modul umožňuje evidenciu kľúčových dát firmy – zamestnanci, tímy, lokality, prevádzky atď. – a zobraziť organizačnú štruktúru. RIADIACI … Pokračovať v čítaní

Zákon o energetickej efektívnosti Na Slovensku je v platnosti od 1. Decembra 2014 nový zákon o energetickej efektívnosti č. 321/2014 Týmto zákonom sa uplatňuje smernica 2012/27EÚ, ktorá stanovuje povinnosť zvýšiť energetickú efektívnosť o 20 % do roku 2020 v rámci EÚ. Na dosiahnutí cieľa sa … Pokračovať v čítaní

Náš kolega Peter Škyrta sa zúčastnil názorného výcviku bezpečnej, hospodárnej a ekologickej jazdy. Cieľom výcviku bolo získať praktické informácie, ako usporiť na spotrebe paliva a zároveň ako chrániť životné prostredie. Jazda sa konala  v rámci podujatia Dni mesta Detva dňa … Pokračovať v čítaní