Spochybňuje ešte niekto význam ochrany životného prostredia? Ak sa spýtame takúto otázku, odpoveď bude: takmer nikto. Ale nie je veľa ľudí, ktorí by rozumeli všetkým aspektom tohto hlavného problému tak dobre, ako my, alebo ktorí by mali toľko skúseností.

Posudky

Dosahujete dobré výsledky pri znižovaní negatívnych dopadov na životné prostredie?

Pokračovať v čítaní →

Odpadové hospodárstvo a riadenie zdrojov

Prechod od systémov nakladania s odpadmi k integrovaným systémom odpadového hospodárstva s najvyššími technickými, environmentálnymi a inštitucionálnymi štandardami, predstavuje veľké výzvy pre krajiny, regióny, orgány verejnej správy, súkromné spoločnosti a ďalšie organizácie.

Pokračovať v čítaní →

Ovzdušie a Energia

Klimatické zmeny sú jedným z najväčších problémov, ktorým čelí dnešný svet. Medzinárodné dohody a štátne iniciatívy týkajúce sa ovzdušia vyvíjajú tlak na podniky, aby znížili emisie skleníkových plynov a inovovali.

Pokračovať v čítaní →