Máme viac ako 20 rokov skúseností s implementáciou systémov riadenia v podnikoch a ďalších organizáciách. Zapojenie zamestnancov na všetkých úrovniach je kľúčom k zaisteniu všeobecného prijatia a jednoduchšieho zavádzania integračného procesu.

Portfólio našich služieb obsahuje:

  • nastavenie environmentálnej stratégie,
  • riadenie procesov a systém manažérstva kvality (ISO 9001),
  • systém environmentálneho manažérstva (ISO 14001 a EMAS),
  • systém energetického manažérstva (ISO 50001),
  • systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OHSAS 18001),
  • systém riadenia rizík (ISO 31000),
  • súlad s legislatívou (register právnych požiadaviek, environmentálny outsourcing),
  • EHS Compliance & EHS Due Diligence audity,
  • QEHS integrovaná softvérová platforma E-toolbox softvér www.e-tbx.com,
  • kurzy hospodárnej a bezpečnej jazdy (ECOdriving).
Audity

Audity sú jedným z najúčinnejších nástrojov na identifikáciu potenciálnych vylepšení v rôznych aspektoch vo Vašej organizácií.

Pokračovať v čítaní →

Environmentálny manažment a systémy manažérstva BOZP

Zrnko pravdy sa nachádza aj v tých najväčších samozrejmostiach. Určite to platí pre príslovie, že najväčším bohatstvom je zdravie.

Pokračovať v čítaní →

Súlad s právnymi predpismi

Súlad s právnymi predpismi je rozhodujúci pre akékoľvek podnikanie. Je veľmi ľahké vykonať nesprávny krok, ktorý bude stáť veľa času a peňazí.

Pokračovať v čítaní →

Integrovaný manažérsky systém

Cieľom integrovaného manažérskeho systému (IMS - Integrated Management System) je integrované plánovanie, realizácia a hodnotenie činností z rôznych pohľadov.

Pokračovať v čítaní →

Riadenie procesov a kvality

Tak ako športe, aj v podnikaní platí, že čím presnejšie viete, kam máte ísť a ako sa tam dostať, tým je pravdepodobnejšie, že prejdete cieľovú čiaru ako prvý.

Pokračovať v čítaní →

Riadenie rizík

Naša služba na posudzovanie rizík vyhodnocuje zdravotné a bezpečnostné štandardy v organizácii a ich potenciálne finančné dôsledky.

Pokračovať v čítaní →