Kto sú zainteresované strany? To je zvyčajne kľúčová otázka, pretože ak medzi sebou nehovoria správni partneri, tak všetko, čo sa povie, nemá žiaden význam. Zabezpečíme komunikáciu správnych partnerov o správnych témach a dosiahneme požadovaný výsledok.

  • Kontaktujte nás:
  • SK
Dialóg zainteresovaných strán