Sociálny dizajn sa zaoberá optimalizáciou osobných a komunikačných sietí, v ktorých sa ako ľudia pohybujeme. Naším cieľom je pomôcť Vám vybudovať efektívne partnerstvo, zbierať plody dialógu a zabezpečiť, aby Vaši ľudia spoločne pracovali na dosiahnutí cieľov.

Z organizačného hľadiska sa jedná o formovanie tímu, kultúry riadenia a celkovej štruktúry s cieľom vložiť do podnikania prehľadnosť, energiu a dynamiku.

Hlavnou prioritou je zapájanie jednotlivcov, organizácií a ďalších zainteresovaných strán do rozhodovania, ako aj procesy zvyšovania povedomia. Jedným z hlavných cieľov sociálneho dizajnu je zapojenie zainteresovaných strán spôsobom, ktorý zlepšuje vedomosti, odbornosť, efektívnosť, komunikáciu a porozumenie, a tým otvára cestu pre realizáciu nových nápadov a riešení.

 

  • Kontaktujte nás:
  • SK
Riadenie zmien