Ak sa Váš projekt dostane do ťažkostí, alebo sa vyskytnú nedorozumenia a rečová či kultúrna bariéra bráni vyriešeniu problémov, môžeme Vám pomôcť pri komunikácii. Máme radi výzvy, pretože riešenie konfliktov má nielen zásadný význam, ale je to aj zábavná a vysoko motivujúca činnosť.

  • Kontaktujte nás:
  • SK
Sprostredkovanie