Vyhodnocujeme environmentálne vplyvy Vašich produktov a služieb a porovnávame ich s konkurenčnými produktami a službami. Naše portfólio služieb siaha od výpočtu uhlíkovej stopy, po vypracovanie ekologickej bilancie. Výsledky ukazujú súčasný stav, čo poskytuje solídny základ pre strategický rozvoj Vašich produktov a služieb. Môžeme Vám tiež pomôcť pri komunikácii o Vašej ochrane životného prostredia vytvorením environmentálnych vyhlásení o výrobku, získaním environmentálnych certifikátov a vypracovaním správ o udržateľnosti.

  • Kontaktujte nás:
  • SK
Ekodizajn
Posúdenie životného cyklu