Dosahujete dobré výsledky pri znižovaní negatívnych dopadov na životné prostredie? Priama odpoveď na túto otázku je nielen zaujímavá, no často aj kľúčová pri prijímaní správnych rozhodnutí vo Vašom projekte. Komplexné vyhodnotenie hĺbkovej kontroly a posúdenie vplyvov na životné prostredie Vás dostane do obrazu a ukáže, aké ďalšie kroky treba vykonať.

  • Kontaktujte nás:
  • SK
Due Diligence (Hĺbková kontrola)
Posudky vplyvu na životné prostredie a spoločnosť