Prechod od systémov nakladania s odpadmi k integrovaným systémom odpadového hospodárstva s najvyššími technickými, environmentálnymi a inštitucionálnymi štandardami, predstavuje veľké výzvy pre krajiny, regióny, orgány verejnej správy, súkromné spoločnosti a ďalšie organizácie. V priebehu štvrťstoročia sme získali skúsenosti z takýchto projektov v Rakúsku a taktiež sme poskytli poradenské služby rade iných štátov, predovšetkým v Európe. Neposkytujeme hotové, vopred pripravené riešenia, ale pracujeme s našimi klientmi, aby sme našli postupy najlepšie vyhovujúce ich potrebám.

  • Kontaktujte nás:
  • SK
Regionálne a miestne odpadové hospodárstvo
Podnikové odpadové hospodárstvo
Štúdie uskutočniteľnosti
Počítačový nástroj na riadenie odpadového hospodárstva (WMT)