Klimatické zmeny sú jedným z najväčších problémov, ktorým čelí dnešný svet. Medzinárodné dohody a štátne iniciatívy týkajúce sa ovzdušia vyvíjajú tlak na podniky, aby znížili emisie skleníkových plynov a inovovali. 

Ešte pred ratifikáciou Kjótskeho protokolu robila spoločnosť Denkstatt priekopnícku činnosť, keď pomáhala spoločnostiam vypracovať inventarizácie emisií skleníkových plynov a realizovať projekty zamerané na znižovanie emisií CO2. Pôsobíme v niekoľkých krajinách a ponúkame široké portfólio služieb: od poradenstva v energetickej efektívnosti, cez návrh a projektovanie zdrojov obnoviteľnej energie, po politické poradenstvo a reporting.

  • Kontaktujte nás:
  • SK
Energetické audity a audity energetickej účinnosti
Štúdie uskutočniteľnosti
Flexibilné mechanizmy (projekty JI/CDM)
Inventarizácia skleníkových plynov
Obnoviteľné zdroje energie