Nikto nedokáže s úplnou istotou predpovedať budúcnosť, ale je možné urobiť preventívne opatrenia na ochranu proti neočakávaným udalostiam, ktoré by vytvorili vnútorné problémy a otriasli dôverou trhu a verejnosti vo Vašu organizáciu. Naša služba na posudzovanie rizík vyhodnocuje zdravotné a bezpečnostné štandardy v organizácii a ich potenciálne finančné dôsledky. Pri hodnotení a tvorbe zásad sa taktiež berú do úvahy aktuálne otázky riadenia rizík, ako sú neočakávané reakcie trhov, škody v podniku a na zariadení a problémy s miestnymi obyvateľmi. Naše postupy riadenia rizík pomáhajú vytvoriť obraz nebezpečenstva dlhodobých rizík pre Vašu spoločnosť.

  • Kontaktujte nás:
  • SK