Tak ako športe, aj v podnikaní platí, že čím presnejšie viete, kam máte ísť a ako sa tam dostať, tým je pravdepodobnejšie, že prejdete cieľovú čiaru ako prvý. Takto pristupujeme aj k riadeniu procesov a kvality. Naplánujeme všetky míľniky projektu, skoordinujeme ich načasovanie, takže všetko bude bežať ako po masle a nestratí sa žiadna energia kvôli zlému plánovaniu. Zároveň nemožno poprieť, že čím viac trénujete, tým lepší bude výkon.

  • Kontaktujte nás:
  • SK
Systém riadenia kvality