Cieľom integrovaného manažérskeho systému (IMS - Integrated Management System) je integrované plánovanie, realizácia a hodnotenie činností z rôznych pohľadov, ako sú zdravie, bezpečnosť, životné prostredie a kvalita. To môže viesť k novým operatívnym cieľom a prístupom zameraným na optimalizáciu procesov.

  • Kontaktujte nás:
  • SK