Zrnko pravdy sa nachádza aj v tých najväčších samozrejmostiach. Určite to platí pre príslovie, že najväčším bohatstvom je zdravie. V podnikaní, rovnako ako v súkromnom živote, je najlepšou formou liečby preventívna starostlivosť a podpora všeobecného zdravia a pohody. Aj podľa slov Erazma je: „Prevencia lepšia ako liek“.

  • Kontaktujte nás:
  • SK
Systémy environmentálneho manažmentu
Systémy manažérstva BOZP
EKOprofit