Rýchle a vhodné reakcie na zmeny sú hlavným zdrojom konkurenčných výhod. Správne vykonávané audity sú jedným z najúčinnejších nástrojov na identifikáciu potenciálnych vylepšení rôznych aspektov v organizácií - od kvality, životného prostredia, zdravia a bezpečnosti pri práci až po právne záležitosti a riziká. Audity zahŕňajú použitie externej spätnej väzby pri vypracovávaní spoločných riešení a upozorňujú na možnosti zlepšenia, čím poskytujú cenné podnety pri realizácii projektu.

  • Kontaktujte nás:
  • SK