Pomoc pri formovaní budúcnosti je otázkou viery pre ľudí v Denkstatt-e. A tiež vášeň, ktorú všetci zdieľame. Považujeme za veľké privilégium byť súčasťou tak vzrušujúceho povolania.

Čo robíme? Hľadáme odpovede na veľké otázky dnešných dní i budúcnosti, vkladáme naše vedomosti a našu kreativitu do netradičných projektov a do ich realizácie - to všetko s ohľadom na životné prostredie, trvalo udržateľný rozvoj, ako aj spoločnosť, v ktorú veríme.

Robíme tak každý deň – či už v spolupráci s klientmi, ako súčasť spoločných výskumných projektov, alebo v spojení s našimi prepojenými partnermi. Naše rozsiahle skúsenosti s poradenstvom v oblasti udržateľnosti pomáhajú našim klientom vyvíjať a realizovať riešenia, ktoré zabezpečia, že dnešné rozhodnutia budú udržateľné aj pre nasledujúce generácie, pretože "Nič nie je silnejšie ako myšlienka, ktorej čas nadišiel". (Victor Hugo)

Rozumieme výzvam, ktorým dnes čelia organizácie
Naše poradenské služby vám pomôžu nielen účinne reagovať pri zhoršení životného prostredia a splniť očakávania verejnosti, ale tiež vám umožnia zmeniť vo vašej spoločnosti prístupy, správanie a procesy.

Kde iní vidia problémy, my vidíme príležitosti
Dnešný ustavične sa meniaci svet prináša neustále nové obchodné príležitosti. Podporujeme našich zákazníkov pri vývoji inovatívnych obchodných modelov - možnosti vytvoriť nové produkty či služby s menšími negatívnymi vplyvmi na životné prostredie a spoločnosť, no často s vyššou hodnotou značky ako tie, ktoré nahrádzajú.

Chápeme perspektívy zúčastnených strán
Vieme, ako zapojiť subjekty interných a externých zúčastnených strán v otázkach udržateľnosti a ako preklenúť medzeru medzi ich rôznymi pohľadmi.

Náš tím a sieť našich partnerov
Široká základňa našich expertov a technologické znalosti v oblasti "triple bottom line" ("ľudia, planéta, zisk"), ako aj naše komunikačné zručnosti, nám umožňujú vyvíjať riešenia na mieru. Naši partneri prispievajú k rozsahu a flexibilite našich služieb.

Orientujeme sa na hodnotu
Naše hodnoty sú základom všetkého, čo robíme. Sme presvedčení o prechode k udržateľnému podnikaniu a delíme sa o našu víziu s našimi klientmi.