Denkstatt Slovensko s.r.o.
Učiteľská 15
821 06 Bratislava

IČO: 46 016 571
DIČ: 20 23 20 08 72

Tel.: +421 2 3366 6870
Fax: +421 2 3366 6871
E-mail: office@denkstatt.sk

Spoločnosť je registrovaná na Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 70342 /B.