2014, Cocoa Sustainability Report pre Barry Callebaut
2014, Environmentálny outsourcing pre NAFTA a.s.
2014, Environmentálny systém manažérstva pre Promitor Logistics s.r.o.
2014, Due Dilligence Audit pre GEOstatik a.s.
2014, Integrovaný manažérsky systém pre ECO-LOGIC s.r.o.
2014, EKOprofit Bratislava v JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o.
2014, EKOprofit Bratislava v Slovenskej sporiteľni, a.s.
2014, Integrovaný manažérsky systém pre Metrans Danubia, a.s.
2014, Dodržiavanie požiadaviek v oblasti životného prostredia a BOZP pre Oracle Czech s.r.o.
2013, Optimalizácia odpadového hospodárstva pre Volkswagen Slovakia, a.s.
2013, Modernizácia vodnej elektrárne v Tadžikistane
2013, Posúdenie súladu s legislatívou v oblasti životného prostredia a BOZP
2012, Vytvorenie medzinárodnej siete nabíjania elektromobilov
2012, SustainHub: zvyšovanie udržateľnosti v dodávateľskom reťazci
2012, Environmentálne posúdenie miesta pre klienta z Trenčianskeho kraja
2012, Environmentálne posúdenie miesta v severovýchodných Čechách
2012, Prehľad a analýza plazmovej technológie pri zneškodňovaní odpadov
2012, Analýza odpadového hospodárstva v regióne Liptovského Mikuláša
2012, EKOprofit Bratislava
2011, Register právnych požiadaviek v oblasti EHS
2011, Prieskum nakladania s komunálnym odpadom v mestách SR